Sigurnost na internetu

Razumljivo je da većina današnjih korisnika računala nisu, niti žele, postati računalni stručnjaci. Računala i pametne telefone koristimo za pristup novom mediju weba, za komunikaciju i posao. Uz pomoć uputa koje ćete ovdje pronaći moći ćete se uz manje nepoznanica i opasnosti posvetiti korištenju računala u svrhu koja je vama važna. Brigu o sigurnosti ne možete otkloniti, no možete je učiniti manje neugodnom i nepoznatom.

Sigurnije na Internetu CARNet-ova knjižica o sigurnijem korištenju računala na Internetu.